Ananta

Ananta是梵语中"无极限"之意。研发小组被无限授权去探究和创造一款腕表,来阐述SEIKO(精工)之"世界上领先科技的制表工艺"的梦想。堪称完美的Ananta系列腕表由此诞生,以此向日本古代铸剑艺术结晶致敬。